Кошница 0

За нас

История

Компанията ни стартира своята дейност с преработка на благородни метали и изделия от тях. Булминт Холдинг прераства в производител на висше качество монетни и медални емисии преди 10 години, благодарение на научния потенциал на екипа и на натрупания индустриален опит. В момента компанията се състои от 80 души с експертни способности за конкретната си позиция във фирмата.

Философия

Булминт Холдинг претворява всяка идея в художествен проект и с въплъщаването й в изделие от благородни метали, я превръща в ново изкуство. Водени сме от стремежа да създаваме творби с естетическа стойност, надхвърляйки нивото на обичайния ювелирен предмет. Търсенето на иновативност е стимул и призвание за нас.

Цели

Налагането на нови тенденции и технологии в сферата на монетосеченето е първостепенна задача за целия ни екип. Като продуктивна гъвкава компания се стремим ежедневно да поддържаме постигнатото качество, контролирано от международни сертифициращи органи. Съсредоточаването на усилия в стриктното спазване на сроковете и изискванията към производствения цикъл е предпоставка за повишаване на доверието на клиентите ни към нас.