Кошница 0

Изкупуване и съхранение

Условия за обратно изкупуване на инвестиционни продукти Bulmint

Булминт Трейд предлага на своите клиенти - физически лица и юридически лица обратно изкупуване на закупените инвестиционни златни и сребърни кюлчета с бранд Bulmint.

За да продадете обратно своите кюлчета, може да ни пишете на имейл sales@bulmint.com, като опишете вид на кюлчето, грамаж, състояние и приложите снимки на състоянието на продукта към настоящия момент. Ние ще се свържем с Вас за уточняване на детайлите.

 1. Цена - Цената на изкупуване се калкулира на база борсовите котировки на благородни метали. Цената се фиксира към момента на сделката. Цената за обратно изкупуване се фиксира след направен физически оглед на състоянието на инвестиционните продукти. Посочените цени за обратно изкупуване са валидни единствено за продукти в добро състояние. Ако кюлчетата са с нарушена опаковка, цялост или търговски вид, цената на изкупуване ще се намали с 10% (десет) процента от обявената.
 2. Необходими документи за обратно изкупуване на златни и сребърни кюлчета с бранд Bulmint:
  • Клиентът подписва Протокол за обратно изкупуване със следната информация - информация за физическото лице, вид инвестиционен продукт, сериен номер, тегло, единична и обща сума на изкупените обратно инвестиционни продукти, подпис и дата;
  • Клиентът трябва да е пълнолетен гражданин, да е легален собственик на продуктите и да има пълни права да ги продава;
  • Клиентът трябва да предостави лична банкова сметка, по която ще се извърши плащането, и двустранно копие на лична карта с подпис;
  • Клиентът предоставя сертификата на продукта, когато той е делима част от инвестиционното кюлче;
  • Клиентът предоставя обратно касовата бележка (или друг документ), с която е закупен продуктът (по възможност);
  • Клиентът подписва Декларация за съгласие за обработка на личните данни;
  • При сделки на стойност над 10 000 лв. се подписва договор за покупко-продажба и клиентът предоставя Декларация за произход на средствата, с които е закупил инвестиционния продукт.
 3. Изплащане на парите - Сумата за обратно изкупуване се възстановява само по банков път, за което ще ни е необходима Ваша лична банкова сметка. След извършен превод на сумата ще Ви уведомим и ще Ви изпратим копие от платежното нареждане.
 4. За обратно изкупуване на кюлчета от юридически лица е необходимо следните документи:
  • Валидна регистрация съгласно чл. 13 от Валутния закон за осъществяване на сделки с благородни метали;
  • Име на фирмата, ЕИК, Булстат, МОЛ (физически представител), фирмена банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата за обратно изкупуване;
  • Копие на фактура, с която е закупен продуктът.
 5. Златните инвестиционни продукти с бранд „Bulmint” имат своята автентичност. За да не губят от своята стойност, те трябва да бъдат пазени добре и да бъдат избегнати следните ситуации:
  • Разопаковане или нарушения във вида на опаковката;
  • Надрасквания или дефекти по златното кюлче;
  • Надрасквания или дефекти по опаковката – сертификат;
  • Кюлчетата са изкривени и/или деформирани.

Независимо от теглото и размера си, златното кюлче губи от своята стойност при наличието на някой от гореспоменатите дефекти. Въпреки, че „Булминт Трейд“ ЕООД предлага инвестиционни продукти, те имат своята добавена стойност спрямо борсовата цена на златото. Нарушения и дефекти във вида на продукта или опаковката-сертификат се третират като нарушения в ликвидността на инвестиционния продукт и той от своя страна губи добавената си стойност. Златните продукти от тази категория ще бъдат изкупувани обратно на по-ниски нива спрямо тези в безупречен вид.
Гореспоменатите условия се отнасят само и единствено за обратното изкупуване на златните инвестиционни кюлчета, с бранд от „Bulmint“ и имат еднакъв партиден и сериен номер, маркиран на кюлчето и на опаковката-сертификат.

Съхранение на медали с нумизматична стойност и на инвестиционни продукти

Притежателите на инвестиционни златни и сребърни продукти с бранд „Bulmint” трябва да имат предвид някои специфични особености, отнасящи се за съхранението им.

Сигурност при доставка