Кошница 0

Изкупуване и съхранение

Обратнo изкупуване на инвестиционни продукти от злато.

„Булминт Трейд“ ЕООД предлага обратно изкупуване на произведени от дружеството инвестиционни продукти съгласно моментното състояние на пазара, на условия предварително договoрени с клиента.
Златните ивестиционни продукти с бранд „Bulmint” имат своята автентичност. За да не губят от своята стойност, те трябва да бъдат пазени добре и да бъдат избегнати следните ситуации:

Независимо от теглото и размера си, златното кюлче губи от своята стойност при наличието на някой от гореспоменатите дефекти. Въпреки, че „Булминт Трейд“ ЕООД предлага инвестиционни продукти, те имат своята добавена стойност спрямо борсовата цена на златото. Нарушения и дефекти във вида на продукта или опаковката-сертификат се третират като нарушения в ликвидността на инвестиционния продукт и той от своя страна губи добавената си стойност. Златните продукти от тази категория ще бъдат изкупувани обратно на по-ниски нива спрямо тези в безупречен вид.
Гореспоменатите условия се отнасят само и единствено за обратното изкупуване на златните инвестиционни кюлчета, с бранд от „Bulmint“ и имат еднакъв партиден и сериен номер, маркиран на кюлчето и на опаковката-сертификат.

Съхранение на медали с нумизматична стойност и на инвестиционни продукти

Притежателите на ивестиционни златни и сребърни продукти с бранд „Bulmint” трябва да имат предвид някои специфични особености, отнасящи се за съхранението им.

Сигурност при доставка