Кошница 0

Доставка

 

Доставка

 1. Клиентът може да получи на поръчаните Артикули по един от изброените тук начини за доставка:
  1.1. Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Булминт Трейд работи. За извършване на куриерски услуги партньор на Булминт Трейд е „Еконт Експрес“ ООД, като Продавача има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на куриерски услуги. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 3 000 (три хиляди) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане по банков път;
  1.2. Доставка до офис на съответния куриер. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите е до 9 780 (девет хиляди седемстотин и осемдесет) лева при плащане посредсвом наложен платеж, както и ако Стойността на Артикулите е до 30 000 (тридесет хиляди) лева при плащане по банков път. Информация относно клоновата мрежа на „Еконт Експрес“ ООД може да намерите тук: http://www.econt.com/offices/
  1.3. Доставка до посочен от Клиента адрес в рамките на България посредством инкасо автомобил. Този начин на доставка се предлага, ако Стойността на Артикулите надхвърля 30 000 (тридесет хиляди) лева. Партньор на Булминт Трейд за осъществяване на инкасо доставки е „Вип Секюрити“ ЕООД. Булминт Уан има право, по своя преценка да смени използвания от него доставчик на инкасо доставки;
  1.4. В офис на Булминт Трейд – без ограничение в Стойността на Артикулите. Информация за офисите на Булминт Трейд е налична на интернет адрес: www.bulmint.com
 2. Всяка пратка изпратена до Клиент и съдържаща Артикули пътува с обявена стойност (Стойността на Артикулите) и застраховка.
 3. Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат с отделна доставка.
 4. Доставка може да бъде получена само от лицето, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката. Партньорът на Булминт Трейд, който ще достави Вашите Артикули, ще Ви предаде Артикулите единствено и само след като потвърди Вашата самоличност посредством идентификационния документ, посочен в Поръчката.
 5. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или негов пълномощник, снабден с изрично нотариално заверено пълномощно. Клиентът трябва да предостави нотариално завереното пълномощно на Булминт Трейд преди поръчката да бъде изпратена. Продуктите ще бъдат предадени на лицето посочено в Поръчката, след като представи личната си карта (или друг идентификационен документ) посочен в Поръчката.
 6. Срокът за приемане на оферти за покупка на Артикули от Продавача и съответно за тяхното изпращане за доставка, когато тя се извършва посредством „Еконт Експрес“ ООД, е 2 (два) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката, доколкото са спазени следните условия:
  6.1. когато плащането ще бъде направено в брой посредством услугата „наложен платеж“ – след получаване Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката до 15:00 (петнадесет) часа;
  6.2. когато плащането ще бъде направено по банков път или чрез виртуален ПОС терминал – след получаване на Потвърждение, че Продавачът е получил Поръчката, както и плащането по нея, до 15:00 (петнадесет) часа.
  6.3. Когато Поръчката ще бъде доставена до офис на куриера или до адрес, намиращ се в населено място, в което куриера има офис.
 7. За населени места, в които куриерът партньор на Булминт Трейд няма офис, срокът по т.6 за доставка е до 3 (три) работни дни, при спазване на осталите условия за доставка.
 8. Ако горепосочените условия не са изпълнени, срокът за приемане на съответната оферта се увеличава с 1 (един) работен ден.
 9. Срокът за приемане от Булминт Трейд на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато съгласно предвидените в настоящите Общи Условия изисквания, тя се извършва от нашия партньор – доставчик на инкасо пратки (за поръчки на стойност над 30 000 лева), е между 3 (три) и 5 (пет) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката. При необходимост, наш служител ще се свърже с Вас за уточняване параметрите на доставката – адрес, дата и час.
 10. В случай че Клиентът не е представил декларация за произход на средствата, когато е приложимо, посочените по-горе срокове за приемане на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка се увеличават с толкова дни, с колкото Клиентът забави представянето на такава декларация.
 11. Когато Клиентът е посочил, че желае да получи Артикулите в офис на Продавача, той може да направи това след изпълнение на предвидените по-горе изисквания.
 12. Булминт Трейд си запазва правото да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, служител на Продавача се свързва с Клиент в срок до 24 (двадесет и четири) часа след отразяване на Поръчката. Служителя на Продавача уведомява Клиента за възможностите за изпълнение на Поръчката и необходимостта от удължаване на сроковете. Ако новите условия не удовлетворяват Клиента, последният може да откаже поръчката и да изиска връщане на платеното за сметка на Булминт Трейд.
 13. Поради спецификата на Артикулите в Електронния магазин и техният стандартизиран характер, Булминт Трейд не предлага опцията за преглед на пратката, преди тя да бъде заплатена.
 14. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Булминт Трейд. Допълнителните разходи по връщане на стоката са за сметка на Булминт Трейд. При наличие на повредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската/ на инкасо услугата.
 15. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплащат каквито и да е разходи).