За цените на златото и среброто в обстановката, предизвикана от COVID-19

Публикувана на 28 Април 2020

Всеобщо схващане е, че крайната цена на един инвестиционен продукт от злато или сребро се определя единствено от борсовата цена на метала плюс премията на производителя и/или търговеца. Действително това са едни от факторите, които влияят на ценообразуването, но наред с тях има и други, на които ще обърнем внимание в тази статия.

Когато купувате златни или сребърни бижута, знаете, че цената им се състои от два компонента - цена на грам злато и цена за изработка. При инвестиционните продукти ценообразуването не е много по-различно. Единствената разлика е в това, че при инвестиционните продукти цената на грам злато е по-висока, защото е за 24 карата, а не 14 или 18, както обикновено е при бижутата.

За да продължим аналогията, нека отбележим, че изработването на златни или сребърни кюлчета е дълъг процес, който е свързан с определени разходи. Най-големите от тях са свързани с реализацията на инвестиционни продукти и необходимостта от сериозен капитал за упражняване на дейността. На второ място са големите разходи по транспортиране на ценни метали, както и тяхното съхранение. Следват разходите, свързани с обработката на метала, разходи за труд, консумативи, опаковки и т.н. Не на последно място - материално-технологичната база, необходима за производството на инвестиционни продукти от благородни метали, е от индустриален характер и налага големи капиталовложения. Търговците и дилърите на инвестиционни продукти обикновено начисляват премията си върху вече готов краен продукт, закупен от рафинерия или монетен двор, докато за производителите остават по-голямата част от разходите.

При нормални условия на функциониране на пазара цената на златото и среброто и разходите за производство на инвестиционни продукти от тези благородни метали са относително стабилни и в предвидими стойности. Не така обаче стоят нещата в периоди на сътресения и кризи. В ситуацията, която предизвика пандемията от коронавирус и очакващата се икономическа криза, се появиха нови фактори, които обуславят и много промени в пазара.

Главният фактор в настоящата ситуация е физическата липса на суровината. В исторически аспект златото винаги е играло роля на убежище в условия на тежка икономическа обстановка или криза. Ситуацията е такава и в момента - златото бива масово изкупувано от държавни централни банки, инвестиционни фондове или частни инвеститори с цел придобиване на ликвиден актив. Това прави физическото снабдяване със суровина изключително трудно, като малките количества, налични на вторичните пазари, се търгуват спекулативно на стойности много над текущите борсови котировки. В тези несигурни условия тенденцията е за придобиване на инвестиционни продукти, а не за продажбата им, особено с оглед на очакваните по-високи цени в бъдеще.

На второ място - увеличаващата се цена на златото. От началото на миналата година сме свидетели на постепенно и стабилно повишение на цената на златото. Въпреки малки временни спадове, посоката на движение е нагоре. За сравнение в началото на месец януари 2019 г. цената за тройунция злато е 1 287.20 USD, а в началото на месец януари 2020 г. тя е 1 520.55 USD. Световната политическа обстановка и икономическата война между САЩ и Китай бяха сред основните фактори, влияещи върху този рекорден ръст. Сега обаче, в ситуацията, която предизвиква световната пандемия от коронавирус, сме свидетели на нов връх в цената на златото - 1 741.90 USD от 14-ти април 2020 г. Експертите очакват цената да повиши още заради икономическата криза, която пандемията ще предизвика.

Цената на среброто, макар и с различни темпове от тази на златото, също се движи нагоре. Наблюдавахме известен срив през изминалия месец, който доведе до рекордното съотношение злато-сребро 126. Исторически погледнато най-високото съотношение е било 100.27 през 1991 г. Спадът на цената до известна степен може да се обясни с факта, че повече от половината добивано сребро се използва в индустрията, съответно индустриалното търсене определя в по-голяма степен цената му. В контекста на пандемията и спада в производствата, търсенето на сребро намалява, а оттам и цената. Инвестиционното му търсене обаче се увеличава - и от частни инвеститори, и от централните банки, което отново води до покачване на цената.

На трето място, изправени сме пред ситуация, с която много от работещите бизнеси в момента се сблъскват, а именно - затворените граници, ограничените транспорт и логистика. Ситуацията с COVID-19 промени изцяло установения ред на доставка на благородни метали. В момента почти всички транспортни фирми отказват да превозват благородни метали, а доста от застрахователите отказват да застраховат подобни товари. Тези, които все пак предлагат транспорт на благородни метали, предлагат условия и цени, в пъти по-високи от обичайните. Много от рафинериите също са затворени, съответно доставката на физическо злато и сребро е по-трудна, нерегулярна и на много по-високи цени.

Всички тези фактори до голяма степен определят крайната цена на закупуване на физическо злато и сребро. Разбира се, остава и премията за търговците и дилърите, която е фиксиран процент и обикновено варира между 1-5%.

Обобщавайки обстоятелствата, влияещи върху пазара на благородни метали, нека не забравяме една от основните характеристики, отличаващи инвестиционното злато от инвестиционното сребро - за разлика от златото, среброто не е освободено от ДДС.

С тази статия не целим да правим изчерпателен анализ на ситуацията или да ви убеждаваме да придобиете инвестиционни продукти. Това, което искаме, е да дадем още една гледна точка за съществуващите фактори, които влияят върху ценообразуването им, но не са видни на пръв поглед.

Абонирай се за нашия бюлетин

Абонирай се още днес и получавай информация за новите ни продукти, актуални новини и ексклузивни оферти