Кошница 0

Често задавани въпроси

Тук ще намерите отговорите на най-често задаваните въпроси от нашите клиенти, както и още полезна информация за инвестиционното злато.

Какво представлява инвестиционното злато?

Според дефиницията, която дава чл. 160а на ЗДДС на Република България, инвестиционното злато:

  1. е злато под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато и с чистота, равна на или по-голяма от 995 хилядни;
  2. са златни монети, включени в заповедта по чл. 175, ал. 5, за които са налице едновременно следните условия:
    • а) чистотата им е равна на или е по-голяма от 900 хилядни;
    • б) изсечени са след 1800 г.;
    • в) били са или са законно платежно средство в страната, от която произхождат;
    • г) продават се обикновено на цена, която не надвишава стойността на златото по пазарни цени, съдържащо се в монетите повече от 80 на сто.

Кюлчета Булминт са с чистота на ценния метал 999/1000 и се предлагат с тегло съответно 1, 5, 10 и 100 грама.От къде се взима материала за кюлчетата?

Златосъдържащите суровини се добиват от различни находища в страната и чужбина. Златото, което Булминт влага в инвестиционните си продукти, е добито в България и рафинирано в лицензираната рафинерия на нашия партньор КЦМ АД.

Как да знам, че кюлчетата са автентични?

Специалната вакуумна опаковка на кюлчетата обикновено е техният сертификат за автентичност. Опаковките са снабдени с тънък луминисцентен слой, който е видим само под UV лампа. При отваряне и разопаковане, слоят нарушава своята цялост, което е свидетелство за евентуална нерегламентирана намеса.

Ние удостоверяваме автентичността на инвестиционните продукти, като на задната страна на кюлчето, в горния ляв ъгъл поставяме информация за теглото и чистотата на златото, както и серийния номер на кюлчето. От дясната страна се намира уникалният QR код, който при сканиране с приложението Certieye™, също удостоверява автентичността на инвестиционното златно кюлче.

Какво представляват “каратът” и “пробата”?

Съществуват два стандарта за измерване чистотата на златото - “карат” и “проба”.

Един карат съответства на 1/24 от теглото на чистото злато. Така чистото злато, без примеси, е 24 карата.

Друг стандарт за определяне на чистотата на златото е пробата, която се измерва в хилядни части. Чистото злато е проба 999/1000.

Съответно злато 24 карата съответства на проба 999/1000.

Освободено ли е от ДДС инвестиционното злато?

Да, според ЗДДС на Република България продажбите и покупките на инвестиционното злато са освободени от ДДС, акцизи, мита и други такси.

Как мога да закупя златно кюлче?

Инвестиционните златни кюлчета могат да се закупят онлайн от секция ЗЛАТО или на място в офиса на Булминт на адрес: гр. Пловдив, ул. Тодор Александров 82.

При закупуване онлайн плащането се осъществява с наложен платеж, с кредитна или дебитна карта, или по банков път след издаване на проформа фактура.

За повече информация може да се свържете с нас на +359889683409.

Как правилно да съхранявам златните кюлчета?

За златните кюлчета е изключително важно да не се нарушава целостта на опаковката им. В противен случай могат да изгубят от инвестиционната си стойност. Опаковката, освен че предпазва благородния метал, е и техният сертификат за автентичност.

Когато получите своите кюлчета, трябва да помислите и за мястото, на което ще ги съхранявате. Важно е да са на място с невисока влажност и да не са изложени на високи температури. Добър вариант са домашните сейфове.

Ако притежавате по-големи количества злато, може да обмислите и възможността за наемане на сейф, където кюлчетата ви също ще бъдат на сигурно място.