Инвестиционно намерение

„Булминт Продъкшън” ЕООД, ЕИК: 205579432, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Родопи, с. Браниполе, местност Анчов Бунар № 50В, представлявано от Пламен Запрянов - Управител

СЪОБЩАВА

на засегнатото население за своето инвестиционно намерение за „Разширение и усъвършенстване производствената дейност на дружеството с нов процес: рафиниране на благородни метали до чистота 999.9“, в с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Цели се разкриването на аналитична лаборатория за тестване и изследване чистотата на благородни метали и техните сплави. Част от дейността на лабораторията ще бъде издаването на сертификати, гарантиращи резултатите от изследванията за чистотата и съдържанието на благородните метали и техните сплави.
За осъществяване на целите, дружеството възнамерява да инвестира средства в закупуването и внедряването на нови технологични средства (машини, инсталации и др.).

Абонирай се за нашия бюлетин

Абонирай се още днес и получавай информация за новите ни продукти, актуални новини и ексклузивни оферти