Кошница 0

Сертификати

На 23.11.2018 г. успешно приключи одита за изпълнение на изискванията на стандарт ISO 9001:2015. Покритието на сертификата обхваща обработката на благородни метали и сплави, производство на продукти и изделия от тях.

Внедрената система за контрол на качеството гарантира най-високо постоянно ниво на качество на готовата продукция, в съответствие с международните стандарти и изискванията на нашите клиенти и партньори.

Сертифициращата организация, която въведе стандарт ISO 9001:2015 в Булминт е TÜVRheinland, чиято мисия и принципи на работа се фокусират върху осигуряване на съответствие с изискванията на законодателството и международните стандарти и постигане на устойчиво развитие на безопасност и качество.

Сертификат за качество ISO-9001:2015 - Обработка на благородни метали и сплави, производство на изделия от тях.

Сертификат за качество ISO-9001:2015 - Обработка на благородни метали и сплави, производство на изделия от тях.